ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

Xiamen Jiqing Biomedical Technology Co., Ltd.

ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

വിലാസം:

39-1.ഒന്നാം നില.ജലാൻ സുങ്കൈ കെരൻജിങ്ക് 32/ക്യു.കെമുനിംഗ് ഗ്രീൻവില്ലെ, കൊട്ടകെമുണിംഗ്, സെക്‌സിയൻ 32, 40460 ഷഹലം, സെലങ്കോർ, മലേഷ്യ.

ഫോൺ:

+86 18649625997
+86 4008819796

സഹായം ആവശ്യമുണ്ട്?

നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക